Lấy chồng Thanh Hóa sướng gấp mấy trai Bắc

Lấy chồng Thanh Hóa sướng gấp mấy trai Bắc

Sở dĩ tôi so sánh với mấy anh trai Bắc bởi họ luôn tự vỗ ngực mình là những người đàn ông ga lăng, luôn miệng chê những người miền Trung, và là những người kỳ thị vùng miền nhiều nhất. Tôi là người Vĩnh Phúc cưới anh năm tôi 27 tuổi, lúc đầu gia […]