Máy rút màng co

Máy rút màng co

Máy rút màng co để co các loại Lốc đồ uống, đồ hộp hoặc các sản phẩm bao bì khác cần rút màng co dạng lốc. – Chuyên dụng để rút co màng cho các sản phẩm hộp – Dùng mang co mỏng trực tiếp bao kín sản phẩm hoặc bọc sản phẩm thành lốc – Sản phẩm sau khi […]