Lưu bút học trò: 1001 kiểu độc đáo

Lưu bút học trò: 1001 kiểu độc đáo

Những cuốn sổ truyền thống tự trang trí Một cuốn sổ nhỏ xinh, tự trang trí và viết những dòng đầu tiên rồi sau đó truyền tay những đứa bạn trong lớp. Đó là kiểu truyền thống mà học trò vẫn dùng để có được một cuốn lưu bút mang theo bên mình. >> Mẫu […]